Rekisteröinnin alkeet

Oletko juuri jäänyt työttömäksi tai ennakoit sitä, että työsi saattaisi mahdollisesti päättyä jo hyvinkin pian? No ei hätää, sillä voit aina rekisteröidä itsesi työttämäksi. Tässä artikkelissa käymme läpi muutamia sellaisia asioita, jotka sinun tulisi tietää ennen rekisteröintiä. Rekisteröi työttömyytesi heti Jos olet juuri jäänyt työttämäksi tulee sinun heti tehdä yksi tärkeä asia. Suuntaa välittömästi esimerkiksi […]

Toimeentulotuki Suomessa

Yksi modernin hyvinvointivaltion kulmakivistä on toimeentulotuki. Suomi on yksi maailman edelläkävijöistä sosiaalietuuksissa, varsinkin toimeentulotuessa. Toimeentulotuki tarkoittaa sitä, että jokaisen ihmisen elämä ja elinolot turvataan jollain rahallisella avustuksella, mikäli tarve sen vaatii. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilön tulot eivät riitä tämän, tai hänen perheensä jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuen määrään vaikuttavat henkilön tulot ja jo olemassa olevat […]

Syrjäytymisen ehkäisy työllisyyden parantamisella

Syrjäytyminen tarkoittaa sitä, että henkilö vieraantuu ympäröivästä yhteiskunnasta eikä enää kykene olevaan toimiva osa sitä. Varsinkin nuorten ihmisten syrjäytyminen on tällä hetkellä Suomessa pinnalla oleva aihe, ja sen käsittely on todella tärkeää. Suomessa varsinkin nuorten syrjäytymisen estämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Sosiaali- ja terveysministeriö säätää lakeja ja antaa rahoitusta erilaisille syrjäytymistä estäville projekteille. Kuitenkin syrjäytymisen ehkäisyn […]

Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalihuoltoa koskevista lainsäädännöistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan yksilön, ryhmän ja yhteisön hyvinvointia, toimintakykyä, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä toimia. Sosiaalihuollon toimista vastaavat suomessa kunnat, näihin kuntien järjestämiin palveluihin kuuluvat kaikki väestön yleiset sosiaalipalvelut. Sosiaalihuolto on tärkeä osa sosiaaliturvajärjestelmää, siihen kuuluu esimerkiksi toimeentuloturva, kuten työttömyys-, palkka- ja eläketurva. Sosiaalihuoltoon kuuluvien sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeisiä […]

Kehitysvammaisten päivätoiminta Suomessa

Kehitysvammaisille suunnattu päivä- ja työtoiminta on hyvinvointia ja työllistymistä tukeva kokonaisuus. Sen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta yhteiskunnan toiminnassa ja parantaa heidän henkilökohtaista hyvinvointiaan yksilötasolla. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeussopimuksen myötä vammaisten ihmisten osallistuminen yhteiskuntaan on tärkeä tavoite, joka lisää hyvinvointia monella saralla. Päivätoimintaa kutsutaankin nykyisin osallisuutta edistävänä toimintana, joka kuvailee hyvin sen tarkoitusta. On oleellista, […]