Keskus 044 741 2420
turku@rainasaatio.fi
naantali@rainasaatio.fi
raisio@rainasaatio.fi

Avoimuus

Asiantuntijuus

Vastuullisuus

Raina on vahva toimija hyvinvoinnin edistäjänä

Tämän varmistamme korkealla laadulla, saumattomalla yhteistyöllä ja yhteisöllisyyttä tukemalla.

Toimintamme tarkoituksena on jokaisen asiakkaan tavoitteiden edistäminen kuntoutus- ja työelämäohjauksella

Tuemme asiakkaan voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja sosiaalista osallisuutta

Satsaamme kehittämiseen ja osaamiseen

Tunnemme toimintaympäristön ja ennakoimme sen muutokset

Osallistumme paikalliseen ja valtakunnalliseen vaikuttamistoimintaan tasavertaisen hyvinvoinnin edistämiseksi

Hallitus

Asema Nimi Kaupunki
Puheenjohtaja Mikkonen Kirsi Raision kaupunki
Varapuheenjohtaja Salokangas Elina Naantalin kaupunki
Jäsen Vainio Seppo Naantalin kaupunki
Jäsen Manner Juha Naantalin kaupunki
Jäsen Virta Anto Raision kaupunki
Jäsen Valkeapää Jari Raision kaupunki

Raina-säätiö

Vuonna 1997 perustettu Raina-säätiö toimii yksityisenä, yleishyödyllisenä sosiaalipalvelujen tuottajana yhteistyössä alueen työllisyyttä hoitavan verkoston kanssa. Säätiön perustavoitteena on kuntouttaa, kouluttaa ja työllistää vajaakuntoisia ja muita vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Sen toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiantuntijuus, avoimuus, tasavertaisuus.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Kullekin jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenistä kolme nimittää Naantalin kaupunki ja kolme Raision kaupunki. Valinnassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon perustajayhteisöjen tasapuolinen edustus ja jäseniltä vaadittava työllistämisen, sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen toimialan asiantuntemus sekä riittävä työelämän, säätiötoiminnan ja talouden tuntemus.