Valmennus- ja kuntoutuspalvelut

 

Raina-säätiön sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut toteutetaan yksilö- ja ryhmätoiminnan menetelmin. Palvelut koostuvat sopimuksen mukaan yksilö- ja työvalmennuksesta, ryhmätoiminnasta sekä tarvittaessa työkokeilusta Rainan ulkopuolella. Raina-säätiön palvelut perustuvat asiakkaan kunnioittamiseen, verkostoyhteistyöhön ja ammatilliseen osaamiseen.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tuottaminen perustuu lakiin ”Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189” ja valmennus suuntautuu työttömälle työnhakijalle.

Yhteistyökumppani:

Onnistuneen kuntoutuspolun toteuttaminen Rainassa edellyttää moniammatillisuutta ja tiivistä yhteistyötä verkoston ja Rainan henkilökunnan välillä.

Tuotamme kuntouttavan työtoiminnan palvelua kaikissa valmennuskeskuksissa sekä yksilöllisellä asiakassopimuksella että ryhmäsopimuksella. Valmennuskeskukset ovat erilaisia puitteiltaan ja niissä tarjolla olevat työtoiminnat ja ryhmätoiminnat vaihtelevat valmennuskeskuksen mukaan. Lue lisää valmennuskeskuskohtaisesta tarjonnasta ja tule paikan päälle tutustumaan toimintaamme.
Ammattilaisen koordinoima kuntoutusjakso Rainassa tuotetaan yhteistyössä verkoston kanssa. Kuntoutusjakso Rainassa voi alkaa, kun aktivointisuunnitelma on tehty ja asiakas on käynyt tutustumassa valitussa Rainan valmennuskeskuksessa.

Asiakas:

Kuntouttavan työtoiminnan jakso voi alkaa kun olet osallistunut aktivointisuunnitelmapalaveriin ja käynyt sen jälkeen tutustumassa palaverissa sovittuun Rainan valmennuskeskukseen.
Kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana tavoitteena on työelämää kohti siirtyminen aktivointisuunnitelmaasi kirjattujen askelten mukaisesti. Henkilökohtaista sparrausta saat sinulle nimetyltä valmentajalta ja voimia suunnitelman toteuttamiseen kanssasi toimivalta yhteisöltä.

TYÖTOIMINTA

Työtoiminnan tuottaminen perustuu sosiaalihuoltolakiin, 17.9.1982/710, 27§ d ja e. Työtoiminta on suunnattu pitkittyneellä sairauslomalla olevalle, kuntoutustuella olevalle tai terveydellisistä syistä eläkepäätöksen saaneelle henkilölle.

Yhteistyökumppani:

Tuotamme työtoimintaa Naantalin ja Raision valmennuskeskuksissa. Työtoiminnasta sovitaan yksilöllisellä asiakassopimuksella. Valmennuskeskukset ovat erilaisia puitteiltaan ja niissä tarjolla olevat työtoiminnat ja ryhmätoiminnat vaihtelevat valmennuskeskuksen mukaan. Lue lisää valmennuskeskuskohtaisesta tarjonnasta linkki vk esittelyihin ja tule paikan päälle tutustumaan toimintaamme.
Ammattilaisen koordinoima kuntoutusjakso Rainassa tuotetaan yhteistyössä verkoston kanssa. Työtoimintajakso voi alkaa, kun asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimessa on tehty päätös työtoiminnan hankkimisesta Rainasta ja kun asiakas on käynyt tutustumassa valitussa Rainan valmennuskeskuksessa.
Työtoiminnan tavoite sovitaan asiakaskohtaisesti. Se voi olla esimerkiksi tuki tai vahvistus itsenäisessä elämässä tarvittaviin kykyihin, sosiaalisen verkoston rakentaminen ja ylläpito tai osallisuuden vahvistaminen.

Asiakas:

Työtoiminnan jakso voi alkaa kun olet sopinut asiasta oman sosiaalityöntekijän kanssa ja käynyt sen jälkeen tutustumassa palaverissa sovittuun Rainan valmennuskeskukseen.
Työtoimintaan osallistumalla voit oppia uusia taitoja, kokea onnistumista, unohtaa hetkeksi kotiasiat. Henkilökohtaista sparrausta omien asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen saat sinulle nimetyltä valmentajalta. Kannustusta ja voimia suunnitelman toteuttamiseen ja arjessa jaksamiseen saat kanssasi toimivalta yhteisöltä.

 

 

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tuottaminen perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 22.12.2006/1267, 8§ b. Päivätoiminta on suunnattu henkilöille joille työtoimintaan osallistuminen ei ole ajankohtaista.

Yhteistyökumppani:

Tuotamme päivätoimintaa Naantalin valmennuskeskuksessa. Päivätoiminnasta sovitaan yksilöllisellä asiakassopimuksella.
Ammattilaisen koordinoima päivätoiminta Rainassa tuotetaan yhteistyössä verkoston kanssa. Päivätoiminta voi alkaa, kun asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimessa on tehty päätös palvelun hankkimisesta Rainasta ja kun asiakas on käynyt tutustumassa päivätoiminnan ryhmään ja toimintaan.
Päivätoiminnan tavoite sovitaan asiakaskohtaisesti. Se voi olla tuki tai vahvistus itsenäisessä elämässä tarvittaviin kykyihin, sosiaalisen verkoston rakentaminen ja ylläpito tai osallisuuden vahvistaminen.

Asiakas:

Päivätoiminnan jakso voi alkaa kun olet sopinut asiasta oman sosiaalityöntekijän kanssa ja käynyt sen jälkeen tutustumassa päivätoiminnan ryhmään Naantalin valmennuskeskuksessa.
Päivätoiminnassa voi osallistua monipuoliseen toimintaan yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmässä tehdään kuvia, pelataan, kuunnellaan musiikkia, kokataan, leivotaan ja ulkoillaan. Vaihtelevaa toimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmän kesken. Ryhmässä on tavoitteena kokea ilo, onnistumista, ystävyyttä, elämyksiä. Lisäksi ryhmässä voi pohdiskella elämää ja ympäröivää maailmaa.