VALOVOIMA- hanke (2018-2020)

Valovoima-hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia Valo-valmennusmallia hyödyntäen.
Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Raision kaupunki sekä Sosiaalipalvelusäätiö Raina sr. Toiminta-alueena on Varsinais-Suomi.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Raision kaupunki ja Turun kaupunki.
Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeessa on mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin. Raina-säätiön pajoilla suoritettavat alat ovat ravintola- ja catering/ ruokapalvelun osaamisala, sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelu/ toimitilahuollon osaamisala.
Valo-valmennus Rainassa alkaa usein esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan palvelulla jollakin Rainan pajoista, jonka aikana tarkennetaan urasuunnitelmaa. Valmennuksessa ollessa hankitaan osaamista mahdollisten osatutkintojen suorittamiseksi, sekä saadaan tukea työ- tai koulutuspaikan hakuun.